Monografije

Kristalizacija slike

This is the HTML version of Kristalizacija slike Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Godina izdanja: 2015. Tekst u monografiji: Pavle Jovanović "Kristalizacija slike". Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka. Dizaj i prelom: Pavle Jovanović. ISBN 978-86-89277-15-9. COBISS. SR - ID 299483655

Možete da naručite štampano izdanje. Kliknite na dugme za više informacija o štampanom izdanju.

Više informacija