Linkovi

O umetniku na drugim veb sajtovima

Art magazin

Veb časopis za savremenu umetnost. Osnovan 1997. Upitom na sajtu sa ključnim rečima "Pavle Jovanović" dobićete mnogo rezultata (vesti, nagrade, reportaže) o aktivnostima ovog umetnika kroz vreme.

Pavle Jovanović - Intervju za Art magazin

Intervju sa Pavlom Jovanovićem. Razgovarao Igor Burić.

Samostalna izložba u Galeriji OUT/AUT

Izložba je deo projekta Art magazina i Galerije OUT/AUT (Toronto, Kanada). Maj 2004. Predstavlja viđenje onog dela digitalne umetnosti u Srbiji čiji je krajnji artefakt digitalna štampa.