Monografije

Misterija praznog prostora

Godina izdanja: 2015. Tekst u monografiji: Pavle Jovanović "Misterija praznog prostora". Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka. Dizaj i prelom: Pavle Jovanović. ISBN 978-86-89277-14-2. COBISS. SR - ID 2966049167

Možete da naručite štampano izdanje. Kliknite na dugme za više informacija o štampanom izdanju.

Više informacija