Monografije

Slike sa druge strane realnog

This is the HTML version of Slike sa druge strane realnog Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Godina izdanja: 2017. Tekst u monografiji: Pavle Jovanović. Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka. Dizajn i prelom: Pavle Jovanović. ISBN (978-86-89277-26-5). COBISS.SR-ID (320101383).

Možete da naručite štampano izdanje. Kliknite na dugme za više informacija o štampanom izdanju.

Više informacija