Online Shop

Sve monografije možete besplatno da pregledate na ovom sajtu u popularnom formatu Flipping Book. Za pregled, posetite rubriku "Monografije". U komercijalnoj ponudi su samo štampani oblici monografija. Pre kupovine, štampane primerke monografija možete da pregledate u Matici srpskoj (Novi Sad), Galeriji Matice srpske (Novi Sad), Narodnoj biblioteci Srbije (Beograd), Muzeju savremene umetnosti (Beograd) i Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (Novi Sad).