Monografije

Slike sećanja Pavla Jovanovića

This is the HTML version of Slike sećanja Pavla Jovanovića Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Godina izdanja: 2012. Tekstovi u monografiji: Miloš Arsić "Slika fotografije - fotografija slike" i Milanka Todić "Metafizička fotografija Pavla Jovanovića". Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka. Dizaj i prelom: Pavle Jovanović.

Možete da naručite štampano izdanje. Kliknite na dugme za više informacija o štampanom izdanju.

Više informacija