Monografije

Stvaralaštvo Pavla Jovanovića

This is the HTML version of Stvaralaštvo Pavla Jovanovića Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Godina izdanja: 2016. Tekst u monografiji: dr Vera Jovanović. Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka. Dizajn i prelom: Pavle Jovanović. ISBN 978-86-89277-21-0. COBISS.SR-ID 308925959

Možete da naručite štampano izdanje. Kliknite na dugme za više informacija o štampanom izdanju.

Više informacija