Monografije

Stvaranje nestvarnog 2

Godina izdanja: 2018. Tekst u monografiji: Pavle Jovanović "Stvaranje nestvarnog 2". Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka. Dizaj i prelom: Pavle Jovanović. ISBN 978-86-89277-28-9. COBISS. SR - ID 322676487

Možete da naručite štampano izdanje. Kliknite na dugme za više informacija o štampanom izdanju.

Više informacija