Monografije

Svetlosni talasi

Godina izdanja: 2016. Tekst u monografiji: Pavle Jovanović. Monografija je izdanje bibliofilskog tipa. Odštampana je u tiražu od 10 (deset) numerisanih primeraka. Dizajn i prelom: Pavle Jovanović. ISBN 978-86-89277-19-7. COBISS.SR-ID 303924743

Možete da naručite štampano izdanje. Kliknite na dugme za više informacija o štampanom izdanju.

Više informacija